Opinie / De geschiedenis herhaalt zich in Amsterdam-IJburg

Je zou echt bijna cynisch worden als je luistert naar de geestige column van Henk Spaan op radio 1 over het ‘Rode Dorp’, in de volksmond het A-(sociale) dorp. Het ‘Rode Dorp’ was een buurtje van 100 huizen in de indertijd nieuwe wijk Amsterdam-Geuzenveld, tegenwoordig een achterstandswijk.

Het experiment van het Amsterdamse socialistische bestuur hield in dat maatschappelijk onaangepasten werden gemengd met nette burgers. De eersten zouden zich verheffen tot nette burgers. Het tegendeel geschiedde: de hele buurt werd asociaal.

Je zou denken dat het Amsterdamse bestuur lering had getrokken uit dit experiment, maar niks is minder waar: veertig jaar na dato herhaalt de geschiedenis zich in IJburg. In het experiment van de Wijk zonder Scheidslijnen zijn asociale gezinnen in duistere woonblokken gemengd met nette, hardwerkende kopers, op basis van de gedachte dat de laatsten de asocialen zullen ‘verheffen’. En ook in IJburg mislukt het socialistische experiment en dreigt de overlast van straatroven, diefstallen en bedreigingen een hele wijk onleefbaar te maken.

Na de moord op Pim Fortuyn, in 2002, zou je verwachten dat de PvdA schoon schip zou hebben gemaakt met oud-dienders als Marcel van Dam, die Henk Spaan in zijn column noemt als vertegenwoordiger van het PvdA-gedachtegoed. Marcel Dam, zelf landgoedbewoner, promoot gemengde (achterstands)wijken van nette, hardwerkende kopers en asocialen. Natuurlijk niet om er zelf in te wonen, zoals wijlen Pim Fortuyn, en liefst zo ver mogelijk van zijn bed, bijvoorbeeld in IJburg. De PvdA, de partij van de asocialen/allochtonen/Arabieren, is hardleers.

Beluister hier de verhelderende column van Henk Spaan:
http://www.radio1.nl/items/83725-ochtendhumeur-henk-spaan

 

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Opinie, Wonen. Bookmark de permalink.

7 reacties op Opinie / De geschiedenis herhaalt zich in Amsterdam-IJburg

 1. Jeroen schreef:

  Juist, het probleem is dus veroorzaakt door bestuurlijk falen, aan gebrek aan inzicht en visie van de verantwoordelijke bestuurders, maar niet door de menging sociale huur-koop. In het Oostelijk Havengebied levert de menging geen problemen op, ook niet als de menging op blokniveau zou plaatsvinden, vermoed ik. Alle krachten moeten nu gebundeld worden om te zorgen dat de zaak niet verder uit de hand loopt, op alle niveaus, zoals beschreven in het rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Zo mogelijk ook op het niveau VvE en huurderscommissie, die hierin structureel zouden moeten samenwerken, naar mijn mening.

  • xandralammers schreef:

   De kern is, wat ik al schreef, dat in het Oostelijk Havengebied sociale huurhuizen op basis van woonduur werden toegewezen, en niet zoals in IJburg (vrijwel) alleen aan stadsvernieuwingskandidaten. In het Oostelijk Havengebied is ook niet zoals in IJburg speciaal voor grote gezinnen gebouwd. (Van de tijd dat ik nog sociaal huurde, weet ik dat huurders beducht waren dat zo’n groot gezin boven je kwam wonen, omdat het overlast betekende.) Ook in het Oostelijk Havengebied is een blok vanuit de stedelijke vernieuwing (de Bijlmer) toegewezen, wat direct een stroom aan klachten opleverde. In IJburg is vanaf Blok 3C, het Grote Rieteiland, en op het Haveneiland de sociale huur grotendeels toegewezen aan stadsvernieuwingskandidaten. Hierbij zijn de dossiers vaak niet meegeleverd. Dit betekent dat de sociale huur op het Haveneiland (op sommige delen > dan 50 procent) voornamelijk is ingevuld met grote (overlast)gezinnen vanuit de achterstandswijken van Amsterdam. Zolang de corporaties investeren in beheer zal het binnen de blokken, denk ik, niet echt uit de hand lopen. Er is in de openbare ruimte
   helaas ook overlast. Bepaalde delen van het Haveneiland, zoals de Ed Pelsterparkbuurt, het Gerard Ruttenhof, de Maria Austriastraat, Kiekstraat, kun je beter mijden vanwege overlast van (Marokkaanse) hangjongeren. Vandaar dat ik pleit voor behoud van een politiebureau in IJburg.

   • Jeroen schreef:

    Het zonder selectie toewijzen op stadsvernieuwing in plaats van woonduur was fout, dat klopt, met name gezien het feit dat er zoveel multiprobleemgezinnen kwamen. De kopers op IJburg wisten wel van te voren dat zij in complexen gingen wonen met een mix van koopwoningen en sociale woningbouw, dus zij hebben welbewust het risico genomen dat daar ook grotere gezinnen zouden wonen. Ook in mijn blok woont een groot allochtoon gezin, maar de kinderen gedragen zich gedisciplineerd en netjes. Dit hoeft dus ‘an sich’ geen probleem te vormen. Als kopers liever niet in een buurt wonen met grote gezinnen, dan hadden zij daar eerder rekening mee kunnen houden. In het speelveld van de maatschappelijke veiligheid en leefbaarheid vormen huurderscommissies, Verenigingen van Eigenaars en individuele bewoners de voorhoede. Het is mijns inziens verkeerd te veel te verwachten van de instanties en van de wetshandhavers, dat die het alleen maar moeten oplossen. Het gaat om de samenwerking en afstemming tussen de relevante partijen. Maatschappelijke organisaties als woningcorporaties kunnen niet veel doen zonder de input van de bewoners zelf. De politie kan vaak niet veel uitrichten, omdat er geen sprake is strafbare feiten. Veel hangt af van de competenties van de sociale professionals, die moeten op IJburg van heel veel markten thuis zijn om de complexe problematiek onder probleemgezinnen en jongeren het hoofd te kunnen bieden. Om te beginnen zou daar veel meer in geinvesteerd moeten worden en zoals het Verwey-Jonker rapport stelt, er is structureel gebrek aan consensus tussen de verantwoordelijken, of er wel sprake is van problemen, laat staan hoe de problemen moeten worden aangepakt. Er moet absoluut eerst overeenstemming bestaan over wat het probleem feitelijk is, wie eigenaar van het probleem is, wie wanneer de regie heeft, wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe het probleem vervolgens wordt aangepakt. De gemeente speelt hierin een onmisbare rol natuurlijk. Daar heeft het nogal eens aan ontbroken op IJburg, volgens het rapport. Kortom, falend bestuur heeft geleid tot de problemen op IJburg, naar mijn mening, niet zo zeer de menging van sociale huur en koopwoningen. Om de problemen op te lossen, zou de professionaliteit naar een hoger niva=eau moeten worden getild, de verantwoordelijke partijen beter moeten afstemmen, samenwerken en vooral consensus bereiken.

 2. Xandra Lammers schreef:

  In andere wijken van de stad wordt koop gemengd met sociale huur op woonduur, terwijl in IJburg (vrijwel) alleen herhuisvestingskandidaten zijn geplaatst. Dat is wel een cruciaal verschil, hoor. Zelf woonde ik in de sociale huur in het Oostelijk Havengebied. Daar werd ook gemengd binnen een straat, maar niet op blokniveau zoals in IJburg. Bovendien waren sociale huurders in het Oostelijk Havengebied alleen maar mensen die op woonduur een huis kregen toegewezen. Naar IJburg zijn, zoals ik al schreef, hele straten, blokken, vanuit de stedelijke vernieuwing overgeplaatst (met name naar het Haveneiland) en dat was bij het bestuur bekend voordat IJburg werd opgeleverd. Als kopers dat geweten hadden, hadden ze niet die hoge prijzen betaald. .Je ziet dat in IJburg de prijzen inmiddels dalen naar niveau achterstandswijk.

 3. Jeroen schreef:

  Je zegt: “In dit socialistische experiment wonen mensen van ‘allerlei pluimage’ met kopers samen in blokken.” Dat is op zichzelf geen socialistisch idee, je ziet namelijk overal in de stad en elders in Nederland dat koopwoningen en sociale huurwoningen samengaan. Ook onder kopers wonen mensen van allerlei pluimage samen in blokken, maar dat onderscheid zie ik jou niet maken. Nee, het gaat volgens jou om het denkbeeldige onderscheid ‘sociale huur’ versus ‘koop’ , waarmee je dit tevens in stand houdt. Als ik je betoog goed begrijp, gaat het om het niet meeleveren van dossiers en meerdere multiprobleemgezinnen die hier tegelijkertijd zijn geplaatst. Mee eens, had nooit moeten gebeuren. Maar dat is iets geheel anders dan dat het mengen van sociale woningbouw met dure koopwoningen het probleem zou zijn. Dat laatste is dus ‘ an sich’ het probleem niet.

 4. xandralammers schreef:

  Beste Jeroen, In dit blog leg ik geen verband tussen jeugdcriminaliteit en menging van koop met sociale huur in het algemeen. Wel zie ik een verband met de wijze waarop die in de Wijk zonder Scheidslijnen IJburg is tot stand gebracht. In dit socialistische experiment wonen mensen van ‘allerlei pluimage’ met kopers samen in blokken. In IJburg zijn indertijd vanuit de stadsvernieuwingswijken straten een-op-een overgeplaatst waarbij de dossiers niet zijn meegeleverd. Als gevolg hiervan kwamen meerdere multiprobleemgezinnen, soms met vijf naast elkaar, in een blok te wonen, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien.

  Wat betreft je advies dat ik me moet aansluiten bij een lokale partij, de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond ik op de lijst van een lokale partij. Ik heb gepleit (en pleit nog steeds) voor behoud van Bureau IJburg. Als je het geweten had, had je op me kunnen stemmen – See more at: http://www.waarinholland.nl/71-van-jongeren-in-amsterdamse-wijk-ijburg-verdacht-van-criminaliteit/#comments

 5. Jeroen schreef:

  Xandra Lammers, je stelt: “In het experiment van de Wijk zonder Scheidslijnen zijn asociale gezinnen in duistere woonblokken gemengd met nette, hardwerkende kopers, op basis van de gedachte dat de laatsten de asocialen zullen ‘verheffen’.” Ik ben zelf huurder binnen de sociale woningbouw op IJburg, maar ik herken mij niet in de voorgaande zinsnede. Naast ‘nette, hardwerkende kopers’ bestaan er namelijk ook ‘nette hardwerkende huurders’, heb je daar wel eens bij stilgestaan? Ik word ook erg boos van je stukje, omdat het alle huurders binnen de sociale woningbouw over een kam scheert: ‘a-sociaal’. Heb je enig idee hoe beledigend dat is? Als je het zo niet bedoelt, zou je je genuanceerder moeten uitdrukken. De sociale huurders die ik in mijn blok ken, werken bijvoorbeeld in de zorg, bij het waterleidingbedrijf, in de schoonmaak en in winkels, zijn vaak ook hoger opgeleid, maar hebben niet het soort inkomen om een duur huis te kopen. Zijn het daarom ‘losers’, in jouw beleving? Het zijn hardwerkende mensen die onmisbare maatschappelijke functies en rollen vervullen. Mogen die mensen alsjeblieft ergens wonen? Ja, ook op IJburg, al verdienen ze dan niet zo veel geld en hebben zij minder maatschappelijke status! Zijn wij daarom te min, volgens jou, om in jouw buurt te wonen? Asociaal? Ik vind het pijnlijk, Xandra Lammers, wanneer je je zo denigrerend en laatdunkend uitlaat over medemensen die in de sociale huursector huren. Jouw uitlatingen, waarbij je alle sociale huurders over een kam scheert, dragen er naar mijn mening toe bij, dat we een slechte naam krijgen en houden. Misschien zou jij zelf eens aangewezen moeten zijn, om wat voor reden dan ook, op de sociale huursector om te begrijpen hoe dat voelt., om zo bejegend te worden. Je bent overigens niet de enige: ook in mijn blok worden huurders in de regel beschouwd als ‘ second-rank citizens’ door eigenaars van dure koopwoningen. Ik kom zelf uit een gezin met een hogere maatschappelijke status, dus ik kan jouw opstelling relativeren en doorzien. Maar ik zie niets verbindends in je betogen en dus ook geen begin van een oplossing. Heb je er wel eens gedacht, samenwerking te zoeken met mensen uit de sociale huursector, die ook last hebben van jeugdcriminaliteit of a-sociaal gedrag? Of meng je je liever niet met ‘dat soort’ mensen, de ‘mindere soort’? Je hoeft geen socialist te zijn om respect voor je medemens te hebben, ook al zijn het ‘slechts’ huurders van de sociale woningbouw.

Laat een reactie achter