CS Amsterdam legt ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage

B en W van de Centrale Stad leggen in het kader van de Wet RO en de Wet Geluidhinder het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage voor delen van IJburg fase 1 die niet zijn overgedragen aan stadsdeel Oost. Deze bevinden zich op het Steigereiland (Waterbuurt oost en Zuidbuurt), Haveneiland Oost en West, het water tussen Zeeburgereiland en IJburg 1e fase, alsmede een gedeelte van het IJmeer dat grenst aan de Bert Haanstrakade.

Aangezien de voorkeurswaarden voor geluidhinder in deze gebieden zullen worden overschreden en geluid reducerende maatregelen onvoldoende of bezwaarlijk zullen zijn, moeten hogere waarden worden vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan IJburg 1e fase CS (Centrale Stad) en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 11 juli 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.

Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen ingebracht.

Voor meer info: Ontwerpbestemmingsplan IJburg 1e fase CS (Centrale Stad) en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

 

 

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Groen, Schoon, Wonen. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter